рефераты
рефераты
Главная
Рефераты по рекламе
Рефераты по физике
Рефераты по философии
Рефераты по финансам
Рефераты по химии
Рефераты по цифровым устройствам
Рефераты по экологическому праву
Рефераты по экономико-математическому моделированию
Рефераты по экономической географии
Рефераты по экономической теории
Рефераты по этике
Рефераты по юриспруденции
Рефераты по языковедению
Рефераты по юридическим наукам
Рефераты по истории
Рефераты по компьютерным наукам
Рефераты по медицинским наукам
Рефераты по финансовым наукам
Психология и педагогика
Промышленность производство
Биология и химия
Языкознание филология
Издательское дело и полиграфия
Рефераты по краеведению и этнографии
Рефераты по религии и мифологии
Рефераты по медицине
Рефераты по сексологии
Рефераты по информатике программированию
Рефераты по биологии
Рефераты по экономике
Рефераты по москвоведению
Рефераты по экологии
Рефераты по физкультуре и спорту
Топики по английскому языку
Рефераты по математике
Рефераты по музыке
Остальные рефераты
Рефераты по авиации и космонавтике
Рефераты по административному праву
Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Рефераты по арбитражному процессу
Рефераты по архитектуре
Рефераты по астрономии
Рефераты по банковскому делу
Рефераты по биржевому делу
Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Рефераты по валютным отношениям
Рефераты по ветеринарии
Рефераты для военной кафедры
Рефераты по географии
Рефераты по геодезии
Рефераты по геологии
Рефераты по геополитике
Рефераты по государству и праву
Рефераты по гражданскому праву и процессу
Рефераты по делопроизводству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по налогообложению
Рефераты по педагогике
Рефераты по политологии
Рефераты по праву
Биографии
Рефераты по предпринимательству
Рефераты по психологии
Рефераты по радиоэлектронике
Рефераты по риторике
Рефераты по социологии
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по строительству
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по таможенной системе
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по технологии
Рефераты по товароведению
Рефераты по транспорту
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению

Курсовая работа: Планування міст


Курсовая работа: Планування міст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Ю. КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І МІСТОБУДУВАННЯ

Планування міст

Виконав студент групи 305-БП

Безрукавий В.В.

Перевірив Скляренко С.О.

Полтава 2010


ЗМІСТ

Завдання на проектування

Вступ

Розрахунок кварталу

Планувальне рішення території кварталу

Розрахунок площі території машинобудівного заводу

Планувальне рішення території машинобудівного заводу

Література


ВСТУП

Згідно із завданням на проектування місцем будівництва є місто Полтава, яке є обласним центром, крупним адміністративно-соціальним та промисловим містом.

Місто за чисельністю населення відноситься до групи великих., оскільки згідно перепису, населення Полтави на 1.1.2003 рік складає 315,268 осіб.

Зона вологості району

будівництва – Нормальна.

Температурна зона І.

Середньорічна температура зовнішнього повітря 7оС. Переважаючий напрямок вітру - західний.

Згідно із ситуаційною схемою визначаємо положення промислової та сельбищної зони.


РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ

Визначаємо площу кварталу за формулою

де Nкв – чисельність населення кварталу (згідно завдання)

Nкв=5000 чол.

 - щільність жителів на 1 га території кварталу, люд/га, приймаємо

=300 люд/га

Схема кварталу


Визначаємо розміри ділянки під квартал.

128х2 = 216700 м2

де х – коефіцієнт пропорційності

Визначаємо, більшу сторону кварталу 15х

 і меншу сторону кварталу 10х

Для оптимального розташування промислової та житлової зони по відношенню до переважаючого напрямку вітрів будуємо розу вітрів за для заданої зони будівництва.

Місяць року Напрямок вітрів Штиль
Пн ПНС Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх
Січень 8 13 14 14 11 16 14 10 2
Липень 15 15 11 7 6 9 17 20 4

Визначаємо житловий фонд загальної площі у житлових будинках за формулою

де n – норма загальної площі у житлових будинках на одну людину, на розрахунковий період Ж = 18 м2

Визначаємо житловий фонд загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості за формулами

1.   У 5-ти поверхових будинках – 60%

2.   У 9-ти поверхових будинках – 25%

3.   У 12-ти поверхових будинках – 15 %

,

де К – відсоток житлового фонду загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості (згідно завдання).

Визначаємо кількість житлових будинків різної поверховості у кварталі, та підбираємо їх серію.

Також проводимо розрахунок установ громадського обслуговування.

2. Розрахунок установ громадського обслуговування

За даними розрахунку підбираємо типові проекти дитячих садків та шкіл.

1. Школа

По розрахунку було прийнято загальноосвітню школу за типовим проектом 224-1-221 на 964 місця.

Два дитячих садка на 280 місць. Типовий проект серії 212-2-44

Заклад громадського харчування – їдальня на 270 місць.


РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

Визначаємо площу забудови території машинобудівного заводу

Передзаводська зона.

№ п/п Найменування будівлі Розміри ахb, м

Площа, м2

1 Прохідна з бюро пропусків 12х18 216
2 Заводоуправління (5 пов.) 36х48 1728
3 Лабораторія (5 пов.) 18х48 864
4 Їдальня (2 пов.) 18х60 1080
5 Гуртожиток (2 пов.) 12х36 432
6 Поліклініка (2 пов.) 12х24 288
7 Навчальний корпус (3 пов.) 18´48 864
8 Пожежне депо 18´18 324
9 Гараж 36х18 648
10 Стоянка особистого транспорту 36х48 1728
å 8208

Промислова зона

№ п/п Найменування будівлі Розміри ахb, м

Площа,

м2

11 Механічний цех 72х144 10368
12 Механоскладський цех 144х144 20736
І3 Цех упаковки та здачі продукції 48х72 3456
14 Ливарний цех 72х72 5184
15 Ковальсько-пресовий цех 72х72 5184
16 Термічний цех 48х72 3456
17 Цех металоконструкції 48х72 3456
18 Копрове господарство 9х18 162
19 Інструментальний цех 48х72 3456
20 Ремонтно-механічний цех 48х72 3456
21 Експерементальний цех 48х48 2304
å 61218

Підсобна-допоміжна зона

№ п/п Найменування будівлі Розміри ахЬ,м

Площа, м2

22 Деревообробний цех 36х60 2160
23 Лісосушарня 18х36 648
24 Лісопильний цех 12х36 432
25 Склад лісоматеріалів (навіс) 18х48 864
26 Склад колод (біля лисопильного цеху) 250 250
27 Компресорна 12х24 288
28 Котельна 24х24 576
29 Газогенератор з газоочищенням 48х66 3168
å 8386

Складська зона

№ п/п Найменування будівлі Розміри ахб,м

Площа, м2

30 Головний магазин 18х48 864
З1 Склад заготовок та напівфабрикатів 18х72 1296
32 Склад металу 12х36 432
33 Склад шлаку 12х24 288

34

5

Склад твердого палива 30х120 3600
35 Градирня D=30 707
36 Склад мастил 6х12 72
37 Депо мотовозів 12х12 144
å 6696

 

Загальна площа промислового кварталу

å=20,24га

З урахуванням щільності забудови -50 %


Схема промислового кварталу

Визначаємо розміри території машинобудівного заводу. По схемі у завданні співвідношення сторін ділянки території 1:1,1 тому площа території буде дорівнювати

120 х2 = 202408 м2

де х – менша сторона ділянки території, м, 1,1х – довша сторона ділянки.

Визначаємо чому буде дорівнювати менша сторони ділянки за формулою

х = 41м


ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

Будівлі на майданчику підприємства згруповані таким чином, щоб забезпечити найменшу відстань при пересуванні матеріалів, заготовок та кінцевої продукції, а також щоб теплові, енергетичні, комунікаційні та інші мережі були якомога коротшими.

На території заводу знаходяться наступні зони: передзаводська, виробнича, допоміжна та складська.

Виробнича, допоміжна та складська зони мають огорожу.

На території підприємства запроектовано 2 виїзди , основний та допоміжний для транспортування готової продукції.

При вирішені розташування будівель на території заводу враховувалися , розміщення будівель відбувалося в максимальні компактності.

Для найбільшої будівлі було проведено вертикальну та горизонтальну прив’язки споруди до місцевості.


ЛІТЕРАТУРА

1.           Містобудування. Довідник проектувальника. За ред. проф. Т.Ф.Панченка. – Укрархбудінфом – К.:2001.

2.             В.К. Степанов, Л.В. Великовский, А.С. Тарунин. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы планировки населенных мест. М : ВШ. 1985.

3.             Тусунова М.И. Планировка городов и населенных мест. Учеб. Для строит. Техникумов по спец. № 1201 “Архитектура”. – М.: Высш. Шк. 1986. – 207 с.

4.             Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН 360-92*. Київ: 1993.

5.             Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН Б. 2. 2 - 1 – 01. Київ: 2002

6.             СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат. 1983. – 136 с.

7.             Методические указания к разделу “Планировка и благоустройство микрорайона” курсового проекта № 2 по архитектуре для студентов ІІІ курса специальности “Промышленное и гражданское строительство” / Сост. И.Н. Скрыль, А.М. Сердюк – Полтава: ПолтИСИ, 1987. – 24 с.

8.             Методичні вказівки до розробки генерального плану території промислового підприємства в курсовому проекті № 2 з архітектури для студентів спеціальності 2903 “Промислове й цивільне будівництво” денної і заочної форм навчання / Укл. В.В. Чернявський. – Полтава: ПІБІ, 1992. – 20 с.

9.             Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-ясел.

10.         МСН 2.04-01-98 Строительная климатология./Госстрой России. 2000© 2009 РЕФЕРАТЫ
рефераты